در راستا حفظ رضایت مشتریان کلیه سفارشات به درخواست مشتری از خدمات تحویل کالا در محل با تضمین حفظ کیفیت برخوردار می باشند. در این راستا شرکت اقدام یه جذب نیرو ماهر ومتخصص در پخش های مویرگی و شاهرگی نموده است.